מרתון

חצי מרתון

מקצה 10

השנה את פרויקט הפייסרים במרתון ווינר טבריה 2022 יובילו רצי "הפועל רצים בעבודה"