תיאור המסלול

מקצה מרהיב ומהיר סביב חלקה הדרומי של הכינרת
מסלול הלוך חזור – זינוק וסיום בכיכר הבנים/הגליל – טבריה – ישראל

המסלול מופרד לכל אורכו והריצה בצד הרחוק מהכינרת (נגד כיון התנועה) יש לשים לב להיצמד לימין! 
 
זינוק מחומות העיר הישנה של טבריה בפאתי רחוב הבנים לכיון דרום
ריצה לכיון דרום לאורך חופי הכינרת הדרום מערביים :חוף גיא > חוף סירונית > חוף גנים באיזור מרחצאות חמי טבריה  (ק"מ 2) 
פרסה באיזור כיכר פלאזה והיצמדות לנתיב הימיני 
 יש להמשיך את הריצה בנתיב הצמוד לכינרת – להיצמד לימין (עם כיון התנועה)

בחמי טבריה כבר מריחים את הגופרית שמסמנת את הסוף המתקרב אך מאתגר עם טיפוס קל ואחרון לאחר חוף גיא (ק"מ 4.5) עד לשער הסיום הנכסף בכיכר הגליל/הבנים!

נקודות מדידה :
זמן אישי, פרסה (2.5 ק"מ)