הערך המוסף של בדיקת המאמץ המורחבת בשיפור הכושר האירובי ובהפחתת משקל

הערך המוסף של בדיקת המאמץ המורחבת בשיפור הכושר האירובי ובהפחתת משקל

תכנון נכון של אימון אירובי להשגת שיפור בריאותי וספורטיבי ולהפחתת משקל מצריך הערכה נכונה של הכושר האירובי של המתאמן ומידע מדויק בדבר עצימות האימון והעלות האנרגטית של מאמץ נתון. בדיקת מאמץ מורחבת מספקת את כל המידע הדרוש לתכנון ולבקרה של אימון אירובי הן לספורטאי המקצוען והחובב, הן לאדם המבצע אימון גופני כחלק מאורח חיים והן לזה שמסתייע בפעילות גופנית לצורך ירידה במשקל.

הכושר האירובי משקף את היכולת להתמיד במאמץ שמפעיל קבוצות שרירים גדולות בקצב הגבוה ביותר לאורך זמן, והוא תלוי ביכולתו של הגוף להפיק אנרגיה לפעולת השרירים תוך שימוש בחמצן. פעילויות כמו הליכה, ריצה, רכיבה על אופניים, שחייה וחתירה גורמות לשיפור הכושר האירובי.

בדיקת המאמץ המורחבת מראה לנבדק את מצבו הקליני-לבבי, מאפשרת הערכה מדויקת של כושרו האירובי ומספקת מדדים אישיים להתאמת עצימות האימון האופטימלית.

לכושר האירובי חשיבות רבה בהגעה להישגים ספורטיביים במאמצי סבולת בינונית הנמשכים לפרקי זמן של 3 עד 20 דק' ובמאמצי סבולת ממושכת הנמשכים יותר מ- 20 ד'. מדידה והערכת המצב הנתון של הכושר האירובי מהוות תנאי בסיסי לכניסה לתהליך מקצועי ואיכותי לשיפור הכושר האירובי, ולשדרוג רמת האימונים אצל מתאמנים הנמצאים בשלביו השונים של תהליך האימון. כימות והערכת הכושר האירובי בזמן נתון באמצעות מדדים אובייקטיביים מאפשרות הצבת יעדים, ומהוות בסיס להשוואה לאחר הערכה חוזרת. השגת היעד הספורטיבי מחייבת שדרוג תהליך האימון על ידי קביעה מדויקת של משתני האימון (עצימות, משך ותדירות) על בסיס מדדים פיזיולוגיים אישיים כמו צריכת חמצן מרבית וסף אנאירובי (סף חומצת חלב).
בשלהי המאה העשרים חל שינוי מהותי במאפייני הפעילות הגופנית של בני האדם בחברה המערבית המודרנית. התמורות הטכנולוגיות המואצות הפחיתו את הצורך בפעילות גופנית ספונטנית לצורך הקיום היום-יומי, הביטחון והניידות. ההכרה בחשיבות הפעילות הגופנית לבריאותו של האדם והקשר הברור שבין כושר גופני נמוך ותחלואה ממחלות כרוניות כמו מחלות לב וכלי דם, סוכרת וסוגי סרטן שונים האיצו את שילובו של האימון הגופני המובנה והמתוכנן כחלק מאורח החיים. מבין מרכיבי הכושר הגופני, לכושר האירובי נזקפת החשיבות הרבה ביותר בהיבט הבריאותי. הערכה אובייקטיבית של הכושר הזה הכושר הזה מראה על רמת הסיכון הבריאותי ומאפשרת מתן מרשם לפעילות שתביא לשיפור בכושר.
נוסף לשיפור בכושר האירובי למטרות בריאותיות וספורטיביות, לפעילויות המבוצעת (הליכה, ריצה, רכיבה וכד') ישנה תרומה משמעותית להוצאה האנרגטית של האדם. העדויות המחקריות מראות שבאמצעות שילוב של בקרה תזונתית ופעילות גופנית ניתן ליצור מאזן קלורי שלילי שיסייע בהפחתת משקל שאותו ניתן לשמר לאורך זמן. חישוב המאזן האנרגטי דורש מידע מדויק לגבי חילוף החומרים של האדם וכמות האנרגיה שמנוצלת על-ידו בעת ביצוע פעילות גופנית מובנית ומתוכננת.

 

בדיקת מאמץ מורחבת
מהנאמר לעיל ניתן לראות שתכנון נכון של אימון אירובי להשגת שיפור בריאותי וספורטיבי ולהפחתת משקל דורש:

* מדד מהימן ותקף שבאמצעותו ניתן לאמוד את הכושר האירובי
* מידע מדויק אודות עצימות האימון המיטבית לפיתוח הכושר האירובי
* מידע מדויק על העלות האנרגטית של מאמץ נתון

בדיקת מאמץ מורחבת (ראה תמונה), הנקראת גם בדיקת מאמץ קרדיופולמונרית (CPET – CardioPulmonary Exercise Testing), מספקת את כל המידע הדרוש לתכנון ולבקרה של אימון אירובי הן לספורטאי המקצוען והחובב, הן לאדם המבצע אימון גופני כחלק מאורח חיים בריא והן לזה שמסתייע בפעילות הגופנית לצורך ירידה במשקל. בדיקת המאמץ המורחבת משלבת את בדיקת המאמץ הקלינית (ארגומטרייה, אק"ג במאמץ) ומדידת רכיבים נשימתיים באמצעות מערכת מטבולית. בדיקת המאמץ הקלינית, המחויבת על-פי חוק הספורט בגילים מסוימים, מיועדת לבדוק את תפקוד הלב ואת תגובת לחץ הדם במנוחה, במאמץ ובהתאוששות. באמצעות ההספק המכני המרבי שמושג בבדיקת המאמץ הקלינית, שבא לידי ביטוי במהירות ובשיפוע המרביים של המסילה או בהספק המרבי ביחידות של ואט ברכיבה על אופניים, ניתן להעריך באופן גס את כושרו האירובי של הנבדק בטווח טעות של 20%-10. כפי שיוסבר בהמשך, מדדי המערכת המטבולית המתקבלים בבדיקה המאמץ המורחבת מאפשרים הערכה מדויקת ביותר של הכושר האירובי.
בדיקת המאמץ המורחבת והייעוצים הנלווים נמשכים כשעתיים וכוללים:

* מילוי שאלון רפואי והערכה רפואית על-ידי רופא ספורט
* חיבור למערכת אק"ג, בדיקת אק"ג ולחץ דם במנוחה
חיבור למערכת מטבולית
* ביצוע מאמץ מדורג עד הגעה למאמץ מרבי (מוגבל תסמינים – Symptom limited). משך המאמץ 12-8 דקות, והוא יכול להתבצע על גבי מסילה או אופניים ארגומטריים (ראה תמונה). אק"ג ופרמטרים נשימתיים ומטבוליים* מנוטרים במשך כל המאמץ.
* בדיקת אק"ג ולחץ דם במהלך ההתאוששות
מפגש עם פיזיולוג מאמץ לניתוח ממצאי הבדיקה*
* מפגש סיכום עם רופא הספורט.

 

הממצאים
הממצאים המתקבלים מבדיקת המאמץ המורחבת הם אלה:

מאפייני הפעילות החשמלית של הלב על גבי תרשים אק"ג ותגובת לחץ הדם, המעידים על כשירות הלב וכלי הדם לבצע מאמצים גופניים.
מדד פיזיולוגי הנקרא צריכת חמצן מרבית – צח"מ (VO2max) (איור 1). באמצעותו ניתן לכמת ולהעריך, על בסיס נורמות המותאמות לגברים (טבלה 1) ולנשים (טבלה 2), את הכושר האירובי של הנבדק/ת. הנורמות וההערכה התואמת מתייחסות לאוכלוסייה רגילה ולא לספורטאים. בספרות המקצועית ישנן נורמות לענפי הספורט השונים, על-פיהן ניתן להעריך את יכולתו האירובית של הספורטאי ואף לחזות את הישגיו הספורטיביים.

הנבדק, שבדיקתו מתוארת באיור 1, הוא בן 48 וצריכת החמצן המרבית שלו, כפי שמוצגת באיור 1, היא 54.7 מ"ל/ק"ג/דקה. מהשוואת ממצאי הבדיקה לנורמות שבטבלה 1 ניתן לראות שביחס לבני גילו הנבדק נמצא מעל האחוזון 90 ובכושר אירובי "מצוין". נבדקים שערכי הצח"מ שנמדדו להם נמצאים מתחת לאחוזון ה-20 הם בעלי כושר אירובי ירוד המהווה גורם סיכון בריאותי להתפתחות מחלות שונות כגון מחלות לב וכלי דם, סוכרת וסוגי סרטן שונים.

* מדד פיזיולוגי הנקרא 'סף אנאירובי נשימתי' (איור 2). מדד זה מקביל לסף חומצת החלב, ובאמצעותו ניתן לדעת את עצימות המאמץ האופטימלית לפיתוח הכושר האירובי באימוני רצף בעצימות גבוהה. בטבלת נתוני הסף האנאירובי, הנמצאת בפינה הימנית התחתונה של איור 2, מוצגת עצימות המאמץ בסף האנאירובי בערכים של צריכת חמצן מוחלטת (מ"ל/דקה), צריכת חמצן סגולית (מ"ל/ק"ג/דקה), דופק (פעימות/ד'), מהירות ושיפוע כאשר הבדיקה מבוצעת על מסילה, והספק בוואט כאשר הבדיקה ברכיבה על אופניים. הסף האנאירובי של הנבדק (בן 24) שתוצאותיו מתוארות באיור 2 התרחש בדופק של 171 פעימות/ד' ובמהירות של 10.5 מייל (17 קמ"ש) ובשיפוע של 4%. אם הנבדק מעוניין להמשיך ולשפר את כושרו האירובי עליו לבצע את אימוני הרצף האיכותיים שנמשכים 60-50 ד' בדופק שבין 170 ל-175 פעימות/ד'. הצח"מ שלו היתה 68 מ"ל/ק"ג/ד', והיא מעידה על כושר אירובי (הספק אירובי מרבי) מצוין לבני גילו. הסף האנאירובי התרחש בצריכת חמצן של 62.4 מ"ל/ק"ג/ד', שמהווה 92% מהצח"מ. זוהי עדות נוספת לכושרו האירובי (סבולת אירובית) המעולה של הנבדק. אין פלא ששיאו האישי בריצת 10,000 מטר הוא 31:30 ד'.

 
 

* ערכים ממוצעים של 30 שניות בכל אחד מהרכיבים הבאים (טבלה 3): צריכת חמצן מוחלטת (מ"ל/ד'), צריכת חמצן סגולית (מ"ל/ק"ג/ד'), דופק (פעימות/ד'), מהירות ושיפוע כאשר הבדיקה מבוצעת על מסילה, והספק בוואט כאשר הבדיקה ברכיבה על אופניים.

 
 

באמצעות הטבלה ניתן לדעת במדויק:
* מהי העלות האנרגטית של הפעילות הגופנית שבוצעה, כלומר כמה קלוריות הנבדק מוציא ('שורף') בפעילות גופנית המבוצעת בדופק נתון.
* את הדופק בכל צריכת חמצן יחסית נתונה. לרכיב זה חשיבות רבה בעת תכנון אימונים איכותיים שבהם עצימות המאמץ נקבעת ביחס לצח"מ.

בטבלה 3 מופיעים ממוצעי ערכים של 30 שניות מבדיקת המאמץ המורחבת של הנבדק, שהסף האנאירובי שלו הוצג באיור 2 (בן 24, צח"מ – 68 מ"ל/ק"ג/ד', סף אנאירובי בדופק 171 ובצריכת חמצן של 62.4 מ"ל/ק"ג/ד'). מנתוני הטבלה ניתן לחשב את העלות האנרגטית של אימון רצף בעצימות של הסף האנאירובי שיימשך 60 ד'. כאשר הנבדק בטווח דופק של 171-174 פעימות/ד' צריכת החמצן המוחלטת שלו היא כ-4.4 ליטר/ד' (מודגש). כל ליטר חמצן שנצרך מביא להפקת אנרגיה בשיעור של כ-5 קלוריות. כלומר, הנבדק בעצימות הנ"ל צורך כ-22 קלוריות/ד', והעלות האנרגטית הכוללת של אימון בן 60 דקות היא כ- 1,320 קלוריות.
אם הנבדק הנ"ל מעוניין לבצע אימון רצף ממושך בעצימות של 75% מהצח"מ ניתן, באמצעות הטבלה, לזהות את הדופק התואם. 51 מ"ל/ק"ג/ד' מהווים 75% מצח"מ של 68 מ"ל/ק"ג/ד'. מנתוני הטבלה (מודגש) ניתן לראות שדופק האימון התואם לצריכת חמצן של 51 מ"ל/ק"ג/ד' הוא 154-160 פעימות/ד'.

לסיכום, כפי שניתן לראות בטבלה 4, בדיקת המאמץ המורחבת מראה לנבדק את מצבו הקליני-לבבי, מאפשרת הערכה מדויקת של כשירותו האירובית בהיבט הבריאותי והספורטיבי ומספקת מדדים אישיים להתאמת עצימות האימון האופטימלית לפיתוח הכושר האירובי ולחישוב ההוצאה האנרגטית הכרוכה בפעילות הגופנית. בדיקת המאמץ המורחבת משלבת בו-זמנית שלוש בדיקות: בדיקת מאמץ קלינית, סף אנאירובי (סף חומצת חלב) וצח"מ, ובדרך זו חוסכת זמן ועלויות ומספקת תמונה פיזיולוגית כוללת ומקיפה של הנבדק.תכנון נכון של אימון אירובי להשגת שיפור בריאותי וספורטיבי ולהפחתת משקל מצריך הערכה נכונה של הכושר האירובי של המתאמן ומידע מדויק בדבר עצימות האימון והעלות האנרגטית של מאמץ נתון. בדיקת מאמץ מורחבת מספקת את כל המידע הדרוש לתכנון ולבקרה של אימון אירובי הן לספורטאי המקצוען והחובב, הן לאדם המבצע אימון גופני כחלק מאורח חיים והן לזה שמסתייע בפעילות גופנית לצורך ירידה במשקל.

הכושר האירובי משקף את היכולת להתמיד במאמץ שמפעיל קבוצות שרירים גדולות בקצב הגבוה ביותר לאורך זמן, והוא תלוי ביכולתו של הגוף להפיק אנרגיה לפעולת השרירים תוך שימוש בחמצן. פעילויות כמו הליכה, ריצה, רכיבה על אופניים, שחייה וחתירה גורמות לשיפור הכושר האירובי.

בדיקת המאמץ המורחבת מראה לנבדק את מצבו הקליני-לבבי, מאפשרת הערכה מדויקת של כושרו האירובי ומספקת מדדים אישיים להתאמת עצימות האימון האופטימלית.

לכושר האירובי חשיבות רבה בהגעה להישגים ספורטיביים במאמצי סבולת בינונית הנמשכים לפרקי זמן של 3 עד 20 דק' ובמאמצי סבולת ממושכת הנמשכים יותר מ- 20 ד'. מדידה והערכת המצב הנתון של הכושר האירובי מהוות תנאי בסיסי לכניסה לתהליך מקצועי ואיכותי לשיפור הכושר האירובי, ולשדרוג רמת האימונים אצל מתאמנים הנמצאים בשלביו השונים של תהליך האימון. כימות והערכת הכושר האירובי בזמן נתון באמצעות מדדים אובייקטיביים מאפשרות הצבת יעדים, ומהוות בסיס להשוואה לאחר הערכה חוזרת. השגת היעד הספורטיבי מחייבת שדרוג תהליך האימון על ידי קביעה מדויקת של משתני האימון (עצימות, משך ותדירות) על בסיס מדדים פיזיולוגיים אישיים כמו צריכת חמצן מרבית וסף אנאירובי (סף חומצת חלב).
בשלהי המאה העשרים חל שינוי מהותי במאפייני הפעילות הגופנית של בני האדם בחברה המערבית המודרנית. התמורות הטכנולוגיות המואצות הפחיתו את הצורך בפעילות גופנית ספונטנית לצורך הקיום היום-יומי, הביטחון והניידות. ההכרה בחשיבות הפעילות הגופנית לבריאותו של האדם והקשר הברור שבין כושר גופני נמוך ותחלואה ממחלות כרוניות כמו מחלות לב וכלי דם, סוכרת וסוגי סרטן שונים האיצו את שילובו של האימון הגופני המובנה והמתוכנן כחלק מאורח החיים. מבין מרכיבי הכושר הגופני, לכושר האירובי נזקפת החשיבות הרבה ביותר בהיבט הבריאותי. הערכה אובייקטיבית של הכושר הזה הכושר הזה מראה על רמת הסיכון הבריאותי ומאפשרת מתן מרשם לפעילות שתביא לשיפור בכושר.
נוסף לשיפור בכושר האירובי למטרות בריאותיות וספורטיביות, לפעילויות המבוצעת (הליכה, ריצה, רכיבה וכד') ישנה תרומה משמעותית להוצאה האנרגטית של האדם. העדויות המחקריות מראות שבאמצעות שילוב של בקרה תזונתית ופעילות גופנית ניתן ליצור מאזן קלורי שלילי שיסייע בהפחתת משקל שאותו ניתן לשמר לאורך זמן. חישוב המאזן האנרגטי דורש מידע מדויק לגבי חילוף החומרים של האדם וכמות האנרגיה שמנוצלת על-ידו בעת ביצוע פעילות גופנית מובנית ומתוכננת.

 

בדיקת מאמץ מורחבת
מהנאמר לעיל ניתן לראות שתכנון נכון של אימון אירובי להשגת שיפור בריאותי וספורטיבי ולהפחתת משקל דורש:

* מדד מהימן ותקף שבאמצעותו ניתן לאמוד את הכושר האירובי
* מידע מדויק אודות עצימות האימון המיטבית לפיתוח הכושר האירובי
* מידע מדויק על העלות האנרגטית של מאמץ נתון

בדיקת מאמץ מורחבת (ראה תמונה), הנקראת גם בדיקת מאמץ קרדיופולמונרית (CPET – CardioPulmonary Exercise Testing), מספקת את כל המידע הדרוש לתכנון ולבקרה של אימון אירובי הן לספורטאי המקצוען והחובב, הן לאדם המבצע אימון גופני כחלק מאורח חיים בריא והן לזה שמסתייע בפעילות הגופנית לצורך ירידה במשקל. בדיקת המאמץ המורחבת משלבת את בדיקת המאמץ הקלינית (ארגומטרייה, אק"ג במאמץ) ומדידת רכיבים נשימתיים באמצעות מערכת מטבולית. בדיקת המאמץ הקלינית, המחויבת על-פי חוק הספורט בגילים מסוימים, מיועדת לבדוק את תפקוד הלב ואת תגובת לחץ הדם במנוחה, במאמץ ובהתאוששות. באמצעות ההספק המכני המרבי שמושג בבדיקת המאמץ הקלינית, שבא לידי ביטוי במהירות ובשיפוע המרביים של המסילה או בהספק המרבי ביחידות של ואט ברכיבה על אופניים, ניתן להעריך באופן גס את כושרו האירובי של הנבדק בטווח טעות של 20%-10. כפי שיוסבר בהמשך, מדדי המערכת המטבולית המתקבלים בבדיקה המאמץ המורחבת מאפשרים הערכה מדויקת ביותר של הכושר האירובי.
בדיקת המאמץ המורחבת והייעוצים הנלווים נמשכים כשעתיים וכוללים:

* מילוי שאלון רפואי והערכה רפואית על-ידי רופא ספורט
* חיבור למערכת אק"ג, בדיקת אק"ג ולחץ דם במנוחה

חיבור למערכת מטבולית
* ביצוע מאמץ מדורג עד הגעה למאמץ מרבי (מוגבל תסמינים – Symptom limited). משך המאמץ 12-8 דקות, והוא יכול להתבצע על גבי מסילה או אופניים ארגומטריים (ראה תמונה). אק"ג ופרמטרים נשימתיים ומטבוליים* מנוטרים במשך כל המאמץ.
* בדיקת אק"ג ולחץ דם במהלך ההתאוששות
מפגש עם פיזיולוג מאמץ לניתוח ממצאי הבדיקה*
* מפגש סיכום עם רופא הספורט.

 

הממצאים
הממצאים המתקבלים מבדיקת המאמץ המורחבת הם אלה:

מאפייני הפעילות החשמלית של הלב על גבי תרשים אק"ג ותגובת לחץ הדם, המעידים על כשירות הלב וכלי הדם לבצע מאמצים גופניים.
מדד פיזיולוגי הנקרא צריכת חמצן מרבית – צח"מ (VO2max) (איור 1). באמצעותו ניתן לכמת ולהעריך, על בסיס נורמות המותאמות לגברים (טבלה 1) ולנשים (טבלה 2), את הכושר האירובי של הנבדק/ת. הנורמות וההערכה התואמת מתייחסות לאוכלוסייה רגילה ולא לספורטאים. בספרות המקצועית ישנן נורמות לענפי הספורט השונים, על-פיהן ניתן להעריך את יכולתו האירובית של הספורטאי ואף לחזות את הישגיו הספורטיביים.

הנבדק, שבדיקתו מתוארת באיור 1, הוא בן 48 וצריכת החמצן המרבית שלו, כפי שמוצגת באיור 1, היא 54.7 מ"ל/ק"ג/דקה. מהשוואת ממצאי הבדיקה לנורמות שבטבלה 1 ניתן לראות שביחס לבני גילו הנבדק נמצא מעל האחוזון 90 ובכושר אירובי "מצוין". נבדקים שערכי הצח"מ שנמדדו להם נמצאים מתחת לאחוזון ה-20 הם בעלי כושר אירובי ירוד המהווה גורם סיכון בריאותי להתפתחות מחלות שונות כגון מחלות לב וכלי דם, סוכרת וסוגי סרטן שונים.

* מדד פיזיולוגי הנקרא 'סף אנאירובי נשימתי' (איור 2). מדד זה מקביל לסף חומצת החלב, ובאמצעותו ניתן לדעת את עצימות המאמץ האופטימלית לפיתוח הכושר האירובי באימוני רצף בעצימות גבוהה. בטבלת נתוני הסף האנאירובי, הנמצאת בפינה הימנית התחתונה של איור 2, מוצגת עצימות המאמץ בסף האנאירובי בערכים של צריכת חמצן מוחלטת (מ"ל/דקה), צריכת חמצן סגולית (מ"ל/ק"ג/דקה), דופק (פעימות/ד'), מהירות ושיפוע כאשר הבדיקה מבוצעת על מסילה, והספק בוואט כאשר הבדיקה ברכיבה על אופניים. הסף האנאירובי של הנבדק (בן 24) שתוצאותיו מתוארות באיור 2 התרחש בדופק של 171 פעימות/ד' ובמהירות של 10.5 מייל (17 קמ"ש) ובשיפוע של 4%. אם הנבדק מעוניין להמשיך ולשפר את כושרו האירובי עליו לבצע את אימוני הרצף האיכותיים שנמשכים 60-50 ד' בדופק שבין 170 ל-175 פעימות/ד'. הצח"מ שלו היתה 68 מ"ל/ק"ג/ד', והיא מעידה על כושר אירובי (הספק אירובי מרבי) מצוין לבני גילו. הסף האנאירובי התרחש בצריכת חמצן של 62.4 מ"ל/ק"ג/ד', שמהווה 92% מהצח"מ. זוהי עדות נוספת לכושרו האירובי (סבולת אירובית) המעולה של הנבדק. אין פלא ששיאו האישי בריצת 10,000 מטר הוא 31:30 ד'.

 

* ערכים ממוצעים של 30 שניות בכל אחד מהרכיבים הבאים (טבלה 3): צריכת חמצן מוחלטת (מ"ל/ד'), צריכת חמצן סגולית (מ"ל/ק"ג/ד'), דופק (פעימות/ד'), מהירות ושיפוע כאשר הבדיקה מבוצעת על מסילה, והספק בוואט כאשר הבדיקה ברכיבה על אופניים.

 

באמצעות הטבלה ניתן לדעת במדויק:
* מהי העלות האנרגטית של הפעילות הגופנית שבוצעה, כלומר כמה קלוריות הנבדק מוציא ('שורף') בפעילות גופנית המבוצעת בדופק נתון.
* את הדופק בכל צריכת חמצן יחסית נתונה. לרכיב זה חשיבות רבה בעת תכנון אימונים איכותיים שבהם עצימות המאמץ נקבעת ביחס לצח"מ.

בטבלה 3 מופיעים ממוצעי ערכים של 30 שניות מבדיקת המאמץ המורחבת של הנבדק, שהסף האנאירובי שלו הוצג באיור 2 (בן 24, צח"מ – 68 מ"ל/ק"ג/ד', סף אנאירובי בדופק 171 ובצריכת חמצן של 62.4 מ"ל/ק"ג/ד'). מנתוני הטבלה ניתן לחשב את העלות האנרגטית של אימון רצף בעצימות של הסף האנאירובי שיימשך 60 ד'. כאשר הנבדק בטווח דופק של 171-174 פעימות/ד' צריכת החמצן המוחלטת שלו היא כ-4.4 ליטר/ד' (מודגש). כל ליטר חמצן שנצרך מביא להפקת אנרגיה בשיעור של כ-5 קלוריות. כלומר, הנבדק בעצימות הנ"ל צורך כ-22 קלוריות/ד', והעלות האנרגטית הכוללת של אימון בן 60 דקות היא כ- 1,320 קלוריות.
אם הנבדק הנ"ל מעוניין לבצע אימון רצף ממושך בעצימות של 75% מהצח"מ ניתן, באמצעות הטבלה, לזהות את הדופק התואם. 51 מ"ל/ק"ג/ד' מהווים 75% מצח"מ של 68 מ"ל/ק"ג/ד'. מנתוני הטבלה (מודגש) ניתן לראות שדופק האימון התואם לצריכת חמצן של 51 מ"ל/ק"ג/ד' הוא 154-160 פעימות/ד'.

לסיכום, כפי שניתן לראות בטבלה 4, בדיקת המאמץ המורחבת מראה לנבדק את מצבו הקליני-לבבי, מאפשרת הערכה מדויקת של כשירותו האירובית בהיבט הבריאותי והספורטיבי ומספקת מדדים אישיים להתאמת עצימות האימון האופטימלית לפיתוח הכושר האירובי ולחישוב ההוצאה האנרגטית הכרוכה בפעילות הגופנית. בדיקת המאמץ המורחבת משלבת בו-זמנית שלוש בדיקות: בדיקת מאמץ קלינית, סף אנאירובי (סף חומצת חלב) וצח"מ, ובדרך זו חוסכת זמן ועלויות ומספקת תמונה פיזיולוגית כוללת ומקיפה של הנבדק.תכנון נכון של אימון אירובי להשגת שיפור בריאותי וספורטיבי ולהפחתת משקל מצריך הערכה נכונה של הכושר האירובי של המתאמן ומידע מדויק בדבר עצימות האימון והעלות האנרגטית של מאמץ נתון. בדיקת מאמץ מורחבת מספקת את כל המידע הדרוש לתכנון ולבקרה של אימון אירובי הן לספורטאי המקצוען והחובב, הן לאדם המבצע אימון גופני כחלק מאורח חיים והן לזה שמסתייע בפעילות גופנית לצורך ירידה במשקל.

הכושר האירובי משקף את היכולת להתמיד במאמץ שמפעיל קבוצות שרירים גדולות בקצב הגבוה ביותר לאורך זמן, והוא תלוי ביכולתו של הגוף להפיק אנרגיה לפעולת השרירים תוך שימוש בחמצן. פעילויות כמו הליכה, ריצה, רכיבה על אופניים, שחייה וחתירה גורמות לשיפור הכושר האירובי.

בדיקת המאמץ המורחבת מראה לנבדק את מצבו הקליני-לבבי, מאפשרת הערכה מדויקת של כושרו האירובי ומספקת מדדים אישיים להתאמת עצימות האימון האופטימלית.

לכושר האירובי חשיבות רבה בהגעה להישגים ספורטיביים במאמצי סבולת בינונית הנמשכים לפרקי זמן של 3 עד 20 דק' ובמאמצי סבולת ממושכת הנמשכים יותר מ- 20 ד'. מדידה והערכת המצב הנתון של הכושר האירובי מהוות תנאי בסיסי לכניסה לתהליך מקצועי ואיכותי לשיפור הכושר האירובי, ולשדרוג רמת האימונים אצל מתאמנים הנמצאים בשלביו השונים של תהליך האימון. כימות והערכת הכושר האירובי בזמן נתון באמצעות מדדים אובייקטיביים מאפשרות הצבת יעדים, ומהוות בסיס להשוואה לאחר הערכה חוזרת. השגת היעד הספורטיבי מחייבת שדרוג תהליך האימון על ידי קביעה מדויקת של משתני האימון (עצימות, משך ותדירות) על בסיס מדדים פיזיולוגיים אישיים כמו צריכת חמצן מרבית וסף אנאירובי (סף חומצת חלב).
בשלהי המאה העשרים חל שינוי מהותי במאפייני הפעילות הגופנית של בני האדם בחברה המערבית המודרנית. התמורות הטכנולוגיות המואצות הפחיתו את הצורך בפעילות גופנית ספונטנית לצורך הקיום היום-יומי, הביטחון והניידות. ההכרה בחשיבות הפעילות הגופנית לבריאותו של האדם והקשר הברור שבין כושר גופני נמוך ותחלואה ממחלות כרוניות כמו מחלות לב וכלי דם, סוכרת וסוגי סרטן שונים האיצו את שילובו של האימון הגופני המובנה והמתוכנן כחלק מאורח החיים. מבין מרכיבי הכושר הגופני, לכושר האירובי נזקפת החשיבות הרבה ביותר בהיבט הבריאותי. הערכה אובייקטיבית של הכושר הזה הכושר הזה מראה על רמת הסיכון הבריאותי ומאפשרת מתן מרשם לפעילות שתביא לשיפור בכושר.
נוסף לשיפור בכושר האירובי למטרות בריאותיות וספורטיביות, לפעילויות המבוצעת (הליכה, ריצה, רכיבה וכד') ישנה תרומה משמעותית להוצאה האנרגטית של האדם. העדויות המחקריות מראות שבאמצעות שילוב של בקרה תזונתית ופעילות גופנית ניתן ליצור מאזן קלורי שלילי שיסייע בהפחתת משקל שאותו ניתן לשמר לאורך זמן. חישוב המאזן האנרגטי דורש מידע מדויק לגבי חילוף החומרים של האדם וכמות האנרגיה שמנוצלת על-ידו בעת ביצוע פעילות גופנית מובנית ומתוכננת.

בדיקת מאמץ מורחבת
מהנאמר לעיל ניתן לראות שתכנון נכון של אימון אירובי להשגת שיפור בריאותי וספורטיבי ולהפחתת משקל דורש:

* מדד מהימן ותקף שבאמצעותו ניתן לאמוד את הכושר האירובי
* מידע מדויק אודות עצימות האימון המיטבית לפיתוח הכושר האירובי
* מידע מדויק על העלות האנרגטית של מאמץ נתון

בדיקת מאמץ מורחבת (ראה תמונה), הנקראת גם בדיקת מאמץ קרדיופולמונרית (CPET – CardioPulmonary Exercise Testing), מספקת את כל המידע הדרוש לתכנון ולבקרה של אימון אירובי הן לספורטאי המקצוען והחובב, הן לאדם המבצע אימון גופני כחלק מאורח חיים בריא והן לזה שמסתייע בפעילות הגופנית לצורך ירידה במשקל. בדיקת המאמץ המורחבת משלבת את בדיקת המאמץ הקלינית (ארגומטרייה, אק"ג במאמץ) ומדידת רכיבים נשימתיים באמצעות מערכת מטבולית. בדיקת המאמץ הקלינית, המחויבת על-פי חוק הספורט בגילים מסוימים, מיועדת לבדוק את תפקוד הלב ואת תגובת לחץ הדם במנוחה, במאמץ ובהתאוששות. באמצעות ההספק המכני המרבי שמושג בבדיקת המאמץ הקלינית, שבא לידי ביטוי במהירות ובשיפוע המרביים של המסילה או בהספק המרבי ביחידות של ואט ברכיבה על אופניים, ניתן להעריך באופן גס את כושרו האירובי של הנבדק בטווח טעות של 20%-10. כפי שיוסבר בהמשך, מדדי המערכת המטבולית המתקבלים בבדיקה המאמץ המורחבת מאפשרים הערכה מדויקת ביותר של הכושר האירובי.
בדיקת המאמץ המורחבת והייעוצים הנלווים נמשכים כשעתיים וכוללים:

* מילוי שאלון רפואי והערכה רפואית על-ידי רופא ספורט
* חיבור למערכת אק"ג, בדיקת אק"ג ולחץ דם במנוחה
חיבור למערכת מטבולית
* ביצוע מאמץ מדורג עד הגעה למאמץ מרבי (מוגבל תסמינים – Symptom limited). משך המאמץ 12-8 דקות, והוא יכול להתבצע על גבי מסילה או אופניים ארגומטריים (ראה תמונה). אק"ג ופרמטרים נשימתיים ומטבוליים* מנוטרים במשך כל המאמץ.
* בדיקת אק"ג ולחץ דם במהלך ההתאוששות
מפגש עם פיזיולוג מאמץ לניתוח ממצאי הבדיקה*
* מפגש סיכום עם רופא הספורט.

הממצאים
הממצאים המתקבלים מבדיקת המאמץ המורחבת הם אלה:

מאפייני הפעילות החשמלית של הלב על גבי תרשים אק"ג ותגובת לחץ הדם, המעידים על כשירות הלב וכלי הדם לבצע מאמצים גופניים.
מדד פיזיולוגי הנקרא צריכת חמצן מרבית – צח"מ (VO2max) (איור 1). באמצעותו ניתן לכמת ולהעריך, על בסיס נורמות המותאמות לגברים (טבלה 1) ולנשים (טבלה 2), את הכושר האירובי של הנבדק/ת. הנורמות וההערכה התואמת מתייחסות לאוכלוסייה רגילה ולא לספורטאים. בספרות המקצועית ישנן נורמות לענפי הספורט השונים, על-פיהן ניתן להעריך את יכולתו האירובית של הספורטאי ואף לחזות את הישגיו הספורטיביים.

הנבדק, שבדיקתו מתוארת באיור 1, הוא בן 48 וצריכת החמצן המרבית שלו, כפי שמוצגת באיור 1, היא 54.7 מ"ל/ק"ג/דקה. מהשוואת ממצאי הבדיקה לנורמות שבטבלה 1 ניתן לראות שביחס לבני גילו הנבדק נמצא מעל האחוזון 90 ובכושר אירובי "מצוין". נבדקים שערכי הצח"מ שנמדדו להם נמצאים מתחת לאחוזון ה-20 הם בעלי כושר אירובי ירוד המהווה גורם סיכון בריאותי להתפתחות מחלות שונות כגון מחלות לב וכלי דם, סוכרת וסוגי סרטן שונים.

* מדד פיזיולוגי הנקרא 'סף אנאירובי נשימתי' (איור 2). מדד זה מקביל לסף חומצת החלב, ובאמצעותו ניתן לדעת את עצימות המאמץ האופטימלית לפיתוח הכושר האירובי באימוני רצף בעצימות גבוהה. בטבלת נתוני הסף האנאירובי, הנמצאת בפינה הימנית התחתונה של איור 2, מוצגת עצימות המאמץ בסף האנאירובי בערכים של צריכת חמצן מוחלטת (מ"ל/דקה), צריכת חמצן סגולית (מ"ל/ק"ג/דקה), דופק (פעימות/ד'), מהירות ושיפוע כאשר הבדיקה מבוצעת על מסילה, והספק בוואט כאשר הבדיקה ברכיבה על אופניים. הסף האנאירובי של הנבדק (בן 24) שתוצאותיו מתוארות באיור 2 התרחש בדופק של 171 פעימות/ד' ובמהירות של 10.5 מייל (17 קמ"ש) ובשיפוע של 4%. אם הנבדק מעוניין להמשיך ולשפר את כושרו האירובי עליו לבצע את אימוני הרצף האיכותיים שנמשכים 60-50 ד' בדופק שבין 170 ל-175 פעימות/ד'. הצח"מ שלו היתה 68 מ"ל/ק"ג/ד', והיא מעידה על כושר אירובי (הספק אירובי מרבי) מצוין לבני גילו. הסף האנאירובי התרחש בצריכת חמצן של 62.4 מ"ל/ק"ג/ד', שמהווה 92% מהצח"מ. זוהי עדות נוספת לכושרו האירובי (סבולת אירובית) המעולה של הנבדק. אין פלא ששיאו האישי בריצת 10,000 מטר הוא 31:30 ד'.

 

* ערכים ממוצעים של 30 שניות בכל אחד מהרכיבים הבאים (טבלה 3): צריכת חמצן מוחלטת (מ"ל/ד'), צריכת חמצן סגולית (מ"ל/ק"ג/ד'), דופק (פעימות/ד'), מהירות ושיפוע כאשר הבדיקה מבוצעת על מסילה, והספק בוואט כאשר הבדיקה ברכיבה על אופניים.

 

באמצעות הטבלה ניתן לדעת במדויק:
* מהי העלות האנרגטית של הפעילות הגופנית שבוצעה, כלומר כמה קלוריות הנבדק מוציא ('שורף') בפעילות גופנית המבוצעת בדופק נתון.
* את הדופק בכל צריכת חמצן יחסית נתונה. לרכיב זה חשיבות רבה בעת תכנון אימונים איכותיים שבהם עצימות המאמץ נקבעת ביחס לצח"מ.

בטבלה 3 מופיעים ממוצעי ערכים של 30 שניות מבדיקת המאמץ המורחבת של הנבדק, שהסף האנאירובי שלו הוצג באיור 2 (בן 24, צח"מ – 68 מ"ל/ק"ג/ד', סף אנאירובי בדופק 171 ובצריכת חמצן של 62.4 מ"ל/ק"ג/ד'). מנתוני הטבלה ניתן לחשב את העלות האנרגטית של אימון רצף בעצימות של הסף האנאירובי שיימשך 60 ד'. כאשר הנבדק בטווח דופק של 171-174 פעימות/ד' צריכת החמצן המוחלטת שלו היא כ-4.4 ליטר/ד' (מודגש). כל ליטר חמצן שנצרך מביא להפקת אנרגיה בשיעור של כ-5 קלוריות. כלומר, הנבדק בעצימות הנ"ל צורך כ-22 קלוריות/ד', והעלות האנרגטית הכוללת של אימון בן 60 דקות היא כ- 1,320 קלוריות.
אם הנבדק הנ"ל מעוניין לבצע אימון רצף ממושך בעצימות של 75% מהצח"מ ניתן, באמצעות הטבלה, לזהות את הדופק התואם. 51 מ"ל/ק"ג/ד' מהווים 75% מצח"מ של 68 מ"ל/ק"ג/ד'. מנתוני הטבלה (מודגש) ניתן לראות שדופק האימון התואם לצריכת חמצן של 51 מ"ל/ק"ג/ד' הוא 154-160 פעימות/ד'.

 

לסיכום, כפי שניתן לראות בטבלה 4, בדיקת המאמץ המורחבת מראה לנבדק את מצבו הקליני-לבבי, מאפשרת הערכה מדויקת של כשירותו האירובית בהיבט הבריאותי והספורטיבי ומספקת מדדים אישיים להתאמת עצימות האימון האופטימלית לפיתוח הכושר האירובי ולחישוב ההוצאה האנרגטית הכרוכה בפעילות הגופנית. בדיקת המאמץ המורחבת משלבת בו-זמנית שלוש בדיקות: בדיקת מאמץ קלינית, סף אנאירובי (סף חומצת חלב) וצח"מ, ובדרך זו חוסכת זמן ועלויות ומספקת תמונה פיזיולוגית כוללת ומקיפה של הנבדק.

רצים מרתון? כל מה שרציתם לדעת על פחמימות ומאגרי הגליקוגן בגוף

פחמימות הן מקור הדלק העיקרי לרוב סוגי המאמצים וכן מהוות את מקור הדלק הראשוני בפעילות אנאירובית ובפעילות אירובית עצימה. הן מספקות לשריר הפעיל יותר אנרגיה ליחידת זמן בהשוואה למה שניתן להפיק משומן או מחלבון ובקצב מהיר יותר.
הפחמימות נאגרות בשרירים ובכבד בצורת גליקוגן (רב-סוכר), אשר מהווה את מאגר הדלק העיקרי של הגוף בזמן פעילות אירובית עצימה או ממושכת (איור 1).תכולת הגליקוגן בשריר
הכמות הגדולה ביותר של הגליקוגן מצויה בשרירים. רמותיו משתנות בין אנשים ותלויות בהרגלי האכילה, רמת הכושר הגופני, סוג, עצימות ומשך האימון.
בקרב אנשים לא מאומנים, תכולת גליקוגן השריר נעה בין 80-90 מילימול/ק"ג שריר ובקרב ספורטאים אירוביים מאומנים כמות הגליקוגן בשריר יכולה להגיע לכ-130-135 מילימול/ק"ג שריר. לאחר ביצוע "העמסת פחמימות", מתאפשרת אגירה של כ-210-230 מילימול גליקוגן/ ק"ג שריר.
במחקר שבדק השפעת פידול באופניים ברגל אחת על מאגרי הגליקוגן בשריר, נמצא כי יכולת אגירת הגליקוגן עלתה אך ורק בשרירי הרגל שפידלה, בעוד שלא היה שינוי במאגרי הגליקוגן של הרגל שנחה.דלדול מאגרי הגליקוגן
צום לילה של 8-12 שעות מדלל את מאגרי הגליקוגן בכבד ובשריר. פעילות אירובית בעצימות גבוהה למשך שעה מורידה את רמות הגליקוגן בכבד ב-55%, ופעילות כזו למשך שעתיים מדללת לחלוטין את מאגרי הגליקוגן בכבד ובשרירים. בפעילויות המשלבות עצימויות משתנות כגון – כדורסל, כדורגל, טניס כדורעף – קיים דילול כמעט מוחלט של מאגרי הגליקוגן. (איור 2)
המונח המקובל בקרב ספורטאי סבולת לדלדול במאגרי הגליקוגן הנו "להיתקל בקיר", כאשר במצב זה לגוף "נגמר הדלק" והספורטאי חווה קושי רב להמשיך באימון הגופני המלווה בבחילה, טשטוש בראייה, סחרחורת וחולשה שרירית.

מהי כמות הפחמימות המומלצת לספורטאים?
בעבר, המלצות הועד האולימפי הבינ"ל לצריכת פחמימות בקרב ספורטאים עסקו באחוז הפחמימות מסך האנרגיה היומית ובמתן 50 גר' פחמימות בכל שעתיים לאחר פעילות גופנית עצימה.
אולם, כיום יודעים כי כמות הפחמימות הנדרשת משתנה בהתאם לסוג המאמץ, עצימותו ומשכו ועל כן הנחיות כלליות אינן מתאימות. בנוסף, ספורטאים רבים צורכים כמות אנרגיה נמוכה מההמלצה ובמצב כזה כמות הפחמימות (כאחוז מהתפריט) יכולה להיראות תקינה באופן יחסי אך נמוכה באופן מוחלט.
ב-2004 ההמלצות שונו, והן מתייחסות לצריכת פחמימות ביחס למשקל הגוף (ולא כאחוז מהתפריט) תוך התאמה אישית לסוג האוכלוסייה, עצימות ומשך המאמץ. (טבלה 1)

העמסת פחמימות
בעבר סברו כי בכדי להשיג מילוי מקסימלי של מאגרי הגליקוגן בגוף יש לבצע משטר העמסת פחמימות קיצוני בימים שלפני התחרות, אשר התבטא בתזונה ללא פחמימות לצורך דלדול המאגרים ולאחריה אכילת כמות גדולה מאוד של פחמימות למס' ימים.
כיום יודעים כי תזונה עשירה בפחמימות (10 גר' פחמימות / ק"ג משקל גוף) 1-2 ימים לפני התחרות מספיקה בכדי להביא לרמות גבוהות מאוד של גליקוגן בשריר.
בימים אלו אין צורך להגביר את צריכת המזון אלא להקפיד כי עיקר התזונה תתבסס על פחמימות.

מהו סוג הפחמימות המומלץ?
בכדי לאפשר מילוי מקסימלי של מאגרי הגליקוגן בשריר, קיימת משמעות גם לסוג הפחמימות בתפריט.
הפחמימות ממוינות לפי מדד (אינדקס) גליקמי, המדרג אותן על בסיס השפעתן על רמת הגלוקוז (חד-סוכר) בדם, בהשוואה להשפעת לחם לבן או סוכר לבן (טבלה 2).

* פחמימות בעלות מדד גליקמי גבוה- התפרקותן במערכת העיכול מהירה והן מעלות באופן חד את רמות הגלוקוז בדם. מומלץ לצרוך פחמימות מסוג זה בסמוך לתחילת המאמץ, במהלכו ומיד בסיומו.
* פחמימות בעלות מדד גליקמי נמוך- גורמות לעלייה איטית של רמות הגלוקוז בדם. הן מומלצות מבחינה בריאותית, תורמות לתחושת שובע ארוכה יותר ומשפרות את פרופיל שומני הדם ואת איזון רמות הסוכר בדם.
* פחמימות בעלות מדד גליקמי בינוני- מהירות התפרקותן במערכת העיכול והשפעתן על רמת הגלוקוז בדם נמצאת בין הפחמימות בעלות מדד גליקמי גבוה לפחמימות בעלות מדד גליקמי נמוך.

בעבודה שלCoyle ועמיתיו, משתתפי המחקר ביצעו אימון גופני שגרם לדלדול מוחלט של מאגרי הגליקוגן. המשתתפים חולקו לשתי קבוצות, כאשר שתי הקבוצות קיבלו כמות זהה של פחמימות – 10 גרם/ק"ג/יום. קבוצה אחת קיבלה תפריט עשיר בפחמימות בעלות אינדקס גליקמי גבוה ואילו הקבוצה השנייה קיבלה תפריט עשיר בפחמימות בעלות אינדקס גליקמי נמוך. הקבוצה שצרכה תפריט עשיר בפחמימות בעלות אינדקס גליקמי גבוה העלתה את תכולת הגליקוגן בשריר ב-50% יותר מהקבוצה שצרכה תפריט עשיר בפחמימות בעלות אינדקס גליקמי נמוך.
רמות האינסולין המופרשות כתגובה לאכילת מזונות בעלי אינדקס גליקמי גבוה, גבוהות יותר בהשוואה לרמות המופרשות לאחר אכילת מזונות בעלי אינדקס גליקמי נמוך. ההפרשה המוגברת של אינסולין היא האחראית להגדלת מאגרי הגליקוגן.

עיתוי צריכת הפחמימות

צריכת פחמימות 3-4 שעות לפני הפעילות הגופנית:
מטרת ארוחה זו היא לשמור על רמה תקינה של גלוקוז בדם, לאפשר אחסון מרבי של גליקוגן בשרירים ובכבד, לשמור על נוחות במערכת העיכול ולספק נוזלים לגוף בכדי למנוע התייבשות.
מדובר על ארוחה עיקרית (בוקר או צהריים), הכוללת פחמימות בעלות אינדקס גליקמי נמוך ובינוני, חלבון, עשירה בנוזלים ודלה בשומן. ארוחה זו יכולה להכיל פחמימות ממקורות שונים – אורז, פסטה, לחם וכו'.

צריכת פחמימות 30-60 דק' לפני הפעילות הגופנית:
ארוחה הכוללת מנת פחמימה בעלת אינדקס גליקמי גבוה, ומים. לא מומלץ לצרוך בארוחה זו מזון עשיר בחלבון, שומן וסיבים תזונתיים, אשר מאט את התרוקנות הקיבה ועלול לגרום לתחושת מלאות ואי נוחות במערכת העיכול ובכך להפריע בביצוע המאמץ.
דוגמא למרכיבי הארוחה: חטיף דגנים דל בשומן ובסיבים תזונתיים, פרוסת לחם + ריבה, בננה, 2 תמרים.

בעבר נמנעו מצריכת פחמימות בטווח של 60 דק' לפני המאמץ הגופני מחשש ל"ריבאונד היפוגליקמיה"- מצב בו תחילת האימון מאופיינת ברמות גלוקוז נמוכות וברמות אינסולין גבוהות. במצב כזה יכולת השימוש בשומן כמקור אנרגיה פוחתת והיכולת הגופנית נפגעת. אולם, מחקרי השנים האחרונות מצביעים על כך שבודדים בלבד עשויים לחוות "ריבאונד היפוגליקמיה" ובכל מקרה השלכותיה לא ישפיעו לרעה על היכולת הגופנית. לאנשים עם נטייה להיפוגליקמיה מומלץ לצרוך פחמימות בעלות אינדקס גליקמי גבוה, בסמוך מאוד לאימון הגופני- 5 דק' לפני תחילתו.

צריכת פחמימות במהלך הפעילות הגופנית:

צריכת פחמימות במהלך אימון גופני עצים וממושך (הנמשך מעל 60-90 דק'), נמצאה כתורמת להארכת משך המאמץ, ע"י שמירה על רמות גלוקוז תקינות בדם (איור 3) וחסכון בשימוש בגליקוגן השריר. בנוסף, נמצא כי אכילה במהלך האימון משפרת יכולות מוטוריות ותפקוד מנטלי.
במאמץ גופני בעצימות של 80%-60% מצריכת החמצן המירבית, צריכת פחמימות מעכבת תשישות ב-15-30 דקות ומשפרת יכולת ביצוע ב-35%-15%.
ההמלצה היא לצרוך כ-30-60 גר' פחמימות בעלות אינדקס גליקמי גבוה בכל שעה של פעילות, תוך הימנעות מצריכת מזון עשיר בחלבון, שומן וסיבים תזונתיים.
דוגמא למרכיבי הארוחה: בננה, 2 תמרים, ג'לים, משקאות ספורט, חטיפים וסוכריות אנרגיה.

צריכת פחמימות לאחר הפעילות הגופנית:
צריכת פחמימות בסמוך לסיום האימון (ולא יאוחר מ-90 דק' מסיומו) חשובה לצורך חידוש מאגרי הגליקוגן בשרירים ובכבד ותיקון הנזקים בשרירים וברקמות.
כאשר הפחמימות נצרכות בסיום האימון, ממוצע היצירה של גליקוגן שרירי נע בין 1.3-1.5 גר' גליקוגן ל-1 ק"ג שריר, אולם כאשר האכילה נדחית במספר שעות, יורדת יצירת הגליקוגן בכ-50%.
לאחר המאמץ הגופני (0-4 שעות), מומלץ לצרוך 1-1.2 גר' פחמימות/ ק"ג גוף/ שעה.
דוגמא למרכיבי הארוחה:

* ארוחת בוקר/ ערב: לחם + ביצה + גבינה 5% + סלט ירקות + אבוקדו.
* ארוחת צהריים/ ערב: בשר ומוצריו + פסטה/ אורז/ תפוחי אדמה + ירקות מבושלים + טחינה.

לפחמימות השפעה קריטית על היכולת הגופנית והביצוע הספורטיבי, על הסיכון לפציעות ותפקוד מערכת החיסון ועל היכולת המנטלית והקוגניטיבית.
ספורטאים מקצוענים וחובבים, אשר מעוניינים למקסם את יכולתם הגופנית ולהנות מהיתרונות הרבים שטומן בחובו האימון הגופני, צריכים להקפיד צריכת פחמימות נאותה- הן מבחינה כמותית ואיכותית והן מבחינת תזמון הצריכה.

לקריאה

נעלי ריצה-המדריך השלם

איך בוחרים נעלי ריצה שיתאימו כמו כפפה? מסתבר שמדובר בתורה שלמה ולנעליים יש חשיבות מכרעת בנוחות הריצה, בביצועי הריצה ובחוויית הריצה הכוללת.
אז לפני שאתם מתחילים בחיפושים ומבזבזים זמן וכסף על הנעל הלא נכונה,
חשוב שתכירו את הפרמטרים לבחירת נעלי ריצה מקצועיות, נכונות ומתאימות במדריך שלפניכם.

בבואנו לבחור נעל ריצה מקצועית, עלינו להתחשב במספר פרמטרים קריטיים, אשר ישפיעו על בחירת הנעל:


  • 1. סוג כף הרגל: על מנת להתאים את הנעל המתאימה, עליכם להתחשב בכלל הנתונים הפיזיים של כף רגלכם: רחבה/צרה, ניטראלית /או עם קריסה (פרונציה) וכו'.


  • 2. מטרת השימוש: פרמטר נוסף, המסייע בבחירת הנעל המתאימה, טמון בהגדרת אופן השימוש בה:

  • האם מדובר בנעל המיועדת למטרות הליכה או ריצה? האם זוהי נעל המיועדת לאימון בחדר כושר, אימון מרתון, ריצת שטח, תחרות או אימון פונקציונאלי? בהתאם לכך נוכל לבחור את הנעל הנכונה לנו.


  • 3. מידת כף הרגל: כאמור, חשוב מאוד להתאים את הנעל למידת כף רגלכם, בייחוד כשמדובר בנעל המיועדת לריצה, שכן במקרה כזה, יש לוודא כי יש מרחב תנועה לאצבעות (של כחצי מידה יותר, מכיוון שכלי הדם בכף הרגל נוטים להתרחב במהלך הריצה). בנוסף, חשוב לדעת כי ייתכן שוני בין מידות, דגמים ובין מותגים שונים.


  • 4. מעבר לאופנה, חשוב שהנעל תהיה נוחה ותתאים כמו כפפה לרגל.


  • 5. הנעל המתאימה ביותר, היא הנעל העונה על מרבית הצרכים והדרישות שלכם מבחינה מקצועית, אך כמו תמיד חשוב גם לתת משקל למוניטין של החברה המייצרת.


  • 6. מומלץ לקנות אצל משווק מורשה, אשר יוכל להעניק לכם שירות מלא במקרים של פגמים או בעיות העשויות להתעורר בנעל.


  • 7. בכל שאלה, חשוב להיעזר בייעוץ מקצועי המוצע בחנויות המקצועיות המובילות.


איך בוחרים נעליים?
ישנן מספר קטגוריות עיקריות של נעלי ריצה הקיימות בשוק, אשר יסייעו לכם לבחור את הנעל המתאימה:

נעלי ריצה (כביש) – נעלים המתאימות לריצה למרחקים, שמטרתן להעניק תמיכה ובלימת זעזועים, לפי רמות השיכוך* והדרופ** השונות.

נעלי שטח – נעליים הבנויות לריצת שטח. הגפה העליונה עשוייה מחומרים עמידים יותר (שלא נקרעים בקלות ועמידים בפני סלעים וחפצים שונים) ובעלי בולמים "אגרסיביים" יותר. על מנת לשרוד ולתת מענה לתנאי השטח השונים, הסולייה חזקה יותר והופכת את הריצה בשטח לחוויה.

נעלי תחרות – נעליים קלות, לרצים המעוניינים לנוע בקלילות ובמהירות. הנעל שוקלת פחות ועשויה מחומרים קלים ובטכנולוגיה חדישה. הנעל מתאימה גם לאימוני אצטדיון ומהירות, הסולייה הדקה מאפשרת זמן תגובה מהיר ובמילים אחרות, נעלי תחרות, המיועדות לרצים מנוסים, שמוכנים לנוע במהירות על חשבון הנוחות (דרופ** נמוך).

נעל סטודיו – נעל שעוצבה ותוכננה בכדי לתת מענה למתאמנים בסטודיו, בעלת סולייה גמישה, רכה וקלה המאפשרת תנועתיות בעיצוב חדשני התואם את רוח התקופה. הסולייה לא בהכרח מתאימה לכביש.

נעל לאימון פונקציונאלי – נעל מינימליסטית או דרופ** נמוך, אשר מאפשרת למתאמן להיות קרוב לקרקע. הנעל בנוייה עם גפה עליונה חזקה במיוחד כדי לתת מענה כפול הן לאימון המצריך בעיטות בשק אגרוף או טיפוס על חבלים והן לריצה.

נעל תמיכה – נעל המיועדת לאנשים בעלי מבנה כף רגל, המאופיין בקריסה פנימית (פלטפוס). הנעל תהיה בעלת בולם זעזועים, זהה לנעלי ריצה, כאשר השינוי, בא לידי ביטוי בחלקה הפנימי של הנעל, המשמש כ"חומה" על מנת להגן על הרגל מלקרוס פנימה ובדרך כלל, מסומן בצבע אחר או הטבעה באזור הקריסה.

לסיכומו של עניין, חשוב להבין כי כל אדם נולד עם מבנה כף רגל ייחודי לו, עובדה המצריכה התאמה מדוייקת של הנעל למבנה הרגל. לפיכך, מומלץ לבחון, להכיר ולדעת את מכלול הנתונים, הצרכים והפרמטרים של כף רגלנו, על מנת שנוכל לרכוש את הנעל המתאימה שתעניק לנו את התמיכה, היציבה והביצועים הנדרשים לנו, במיוחד, כשמדובר בנעליים המיועדות לריצה בתחרויות מרתון.

*שיכוך- רכות בולמי הזעזועים.
**דרופ-היחס (השיפוע) בין העקב לנקודה הכי פנימית בנעל.

עשרת הדיברות לאימון לקראת המרתון

שנת 2021, שבה ככל הנראה קיבלתם את ההחלטה להשתתף במרתון 
המרתון כבר נראה קרוב מתמיד. את ההרשמה כבר ביצעתם, אלא אם כן, אתם מאלה שמחכים לרגע האחרון ורוב הסיכויים שאתם כבר בעיצומה של תוכנית האימונים.
אז מה עליכם לעשות עכשיו? פשוט מאוד: "sit back and enjoy the ride- מה הכוונה, אתם שואלים?
בחודשים הקרובים, יש לכם מטרה אחת בלבד- לעמוד בתוכנית האימונים (או לפחות להיצמד אליה ככל שניתן).
בסופו של דבר, ביום המרתון עצמו, יש גורם אחד משמעותי אשר יקבע כיצד תתפתח הריצה שלכם והוא- איך הגעתם לריצה:
האם הקפדתם על תוכנית אימונים מסודרת והדרגתית, שתאפשר לכם להגיע ביום המרוץ לשיא היכולת ובתזמון מדוייק, או לא?
גורמים רבים עשויים להשפיע על היכולת או אי-היכולת לעמוד בתוכנית זו: תמיכה מהמשפחה, לחץ בעבודה, פציעות קודמות או כל סיבה אחרת שעשויה לגרום לנו להפסיד אימון.
יחד עם זאת, חשוב לזכור, כשזה מגיע לריצת מרתון – אין חוקים ברורים.
אף אחד לא יכול להבטיח לך שתסיים, גם אם אתה מרגיש מיליון דולר על קו הזינוק.
מצד שני, אם נצמדים לתוכנית האימונים, למשך 4-5 חודשי הכנה ומקפידים על כל הכללים, סיכויי ההצלחה גבוהים מאוד, ובעיקר, אפשר ליהנות מהדרך ולסיים ללא פציעות.

על מה צריך להקפיד בעת בניית תוכנית אימונים לקראת המרתון?

  • 1. 
תזונה
  •  – חשוב מאוד לשלב תזונה נכונה יחד עם האימונים. הדרישה האנרגטית בזמן האימונים למרתון, ובמיוחד בריצות ארוכות, מחייבת אותנו להיערכות תזונתית שונה לפני האימון, לאחר האימון (לטובת התאוששות) ולעיתים גם במהלך האימון עצמו.

  • יש להקפיד על תפריט תזונה אינדיבידואלי, הבנוי בהתאם לצרכיו האישיים של כל רץ או רצה. מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע, אשר ישכיל לבנות תפריט בהתאם לדרישות התזונתיות הנחוצות לגוף בתקופת האימונים, ואגב כך- יתרום לשיפור הזמנים, לעמידה ביעדים ואולי אף יסייע למניעת פציעות. זכרו שמלבד פחמימות, שומנים וחלבונים, הגוף זקוק גם למנה הוגנת של מינרלים וויטמינים חיוניים אותם ניתן לקבל הן מבניית תפריט ייעודי והן מתוספים (גם במקרה זה, מומלץ להיוועץ עם איש מקצוע).

  • 2. 
ביגוד
  •  – יש לבחור ביגוד מתאים כבר במהלך תקופת האימונים, על מנת שתוכלו להבטיח לעצמכם להתמקד אך ורק במרוץ עצמו. אם בגד מסויים גורם לכם לשפשוף, כדאי ורצוי שתגלו זאת באחד האימונים ולא במרתון עצמו. מומלץ מאוד לעשות מעין "חזרה גנרלית" יחד עם פרטי הלבוש עמם אתם מתכננים לרוץ ביום התחרות עצמו, על מנת שתוכלו לבצע את השינויים המתבקשים, במידה ותזדקקו לכך.

  • 3. 
הנעלה
  •  – נעלי הריצה משחקות תפקיד חשוב בריצה שלכם. שכן, למשך כמה שעות, במהלך ריצת המרתון (ולחלק לא מבוטל מתקופת האימונים), נעלי הריצה הופכות לחלק בלתי נפרד מכף רגלכם, וככה גם תרצו שזה ירגיש. נעלי הריצה עלולות להישחק בתקופת האימונים ולכן מומלץ לרכוש את אותו דגם עמו כבר התאמנתם (זה לא הזמן לניסויים…).

  • 4. 
שינה
  •  – אחד מהפרמטרים החשובים שאסור לזלזל בהם הוא שינה. הגוף שלנו מתאושש, נבנה ומתחדש במהלך השינה, ולכן בתקופת אימונים עצימה, יש חשיבות מכרעת לשינה טובה, בעצם השפעתה על איכות האימונים ויכולת הגוף להתאושש, בעיקר בהיבט של מניעת פציעות או החלמה מפציעה קיימת. יש להשתדל, עד כמה שאפשר, לשמור על כמות שעות מספקת בחודשי ההכנה ובעיקר בשלבים האחרונים לפני הדבר האמיתי.

  • 5. 
ניסיון
  •  – מומלץ מאוד להתייעץ עם אנשים שכבר חוו ורצו את מרתון ווינר ירושלים, שכן "אין חכם כבעל הנסיון", ודי בעצה אחת טובה על מנת לשפר את חוויית הריצה ואת סיכויי ההצלחה שלכם במרוץ. נסו להימנע מעצות אינדיבידואליות, כמו שיטות אימון ותפריט, ואמצו יותר טיפים והמלצות על חלוקת כוחות נכונה במקטעי המסלול.

  • 6. 
טיפולים
  •  – רצים רבים נוטים לחשוב כי טיפולים סדירים אצל פיזיותרפיסטים או ספורט תרפיסטים הם מנת חלקם של ספורטאים מקצועניים בלבד, אך למען האמת זוהי תפיסה שגוייה. שכן, אם אתם מבצעים מאמצים עצימים וגורמים לשרירים ולמפרקים שלכם לסטרס גבוה, ביחס לאדם מן השורה, אזי גם הטיפול באותם שרירים ומפרקים, חייב להיות בהתאם. הרי הדבר האחרון שתרצו הוא לפספס את המרתון רק בגלל איזה פציעה קטנה שהחמירה, הזנחה או ניסיון לרוץ "עם הכאב". טיפול הולם, אחת לשבועיים/שלושה ובתדירות גבוהה יותר לקראת הרגע המכריע, יכול להיות הגורם הקובע להשגת המטרה וסיום הריצה בשלום.

  • 7. 
סביבה חיובית
  •  – לטיפ הבא נחשפתי במהלך הרצאתה של לורנה קיפלגט, אלופת העולם בריצת חצי מרתון, במהלך כנס שנערך בישראל, בדצמבר האחרון. קיפלגט ציינה בהרצאתה, כי במשך תקופת ההכנה למרוץ, היא השתדלה להתרחק מאנשים ציניים המשדרים מחשבות שליליות, והקיפה את עצמה באנשים חיוביים המפזרים אופטימיות וגורמים לך להרגיש יותר בטוח בעצמך. מעבר להכנה הפיזית, ההכנה המנטאלית למרתון היא לא פחות חשובה ולכן אסור לזלזל בה.

  • 8. 
אינדיבידואליות
  •  – תוכנית האימונים צריכה להתאים אישית לרץ ולמכלול ההיבטים העשויים להשפיע עליו, כגון: עבודתו, הסטטוס המשפחתי שלו וזמינותו לאימונים, פציעות קודמות, כושר נוכחי וכל דבר שעשוי להשפיע לחיוב או לשלילה על סיכוייו להצליח.

  • תוכנית האימונים חייבת להיות מותאמת לרץ, לכן מומלץ להתרחק מתוכניות אימון גנריות הנמצאות כיום בשפע ברחבי הרשת, שכן זהו מתכון לפציעות. כדאי ואף רצוי להתייעץ עם איש מקצוע-מאמן, באופן פרטי או קבוצתי (במידה והקבוצה חולקת אתגר משותף) על מנת שיתאים עבורכם תוכנית אימונים מקצועית, מובנית והדרגתית, למיצוי מירב היכולות והמטרות לקראת המרתון.

  • 9. 
סדר עדיפות
  •  – כל מי שקיבל את ההחלטה להתכונן למרתון, חייב לקחת בחשבון שמאותו הרגע, סדרי העדיפויות חייבים להשתנות. הסיכויים להצלחה מושפעים ישירות מעמידה בתוכנית האימונים, כמו גם מגורמים אחרים, כגון: תזונה, שינה, טיפולים וכו'.

  • על מנת לצלוח את התקופה בהצלחה, חשוב לידע את הסביבה וליצור סביבה תומכת, המודעת לחשיבות הנושא, כך שבסופו של יום יישאר זיכרון מתוק, חיובי ומחשל, לשני הצדדים.

  • 10. 
תוכנית אימונים
  •  – את הסעיף הכי חשוב השארתי לסוף. אמנם הדגשתי את החשיבות של תוכנית האימונים לא מעט לאורך המאמר הזה, אך בסעיף הזה אני מסייג זאת. אמנם חשוב להקפיד להיצמד לתוכנית האימונים, אך לא בכל מחיר. לא מתאמנים עם מחלה, לא מתאמנים עם פציעה משמעותית או לפחות לא ללא אבחנה וייעוץ מקצועי, והכי חשוב, לא מנסים להשלים אימונים שהוחסרו על ידי העלאת עומסים או קיום של שני אימונים ביום. התנהגות כזו עלולה להיות מסוכנת ולא משתלמת, לעומת התועלת של אימון אחד איכותי. ברמת המאקרו של התוכנית, לא יקרה כלום אם מפסידים אימון אחד או שניים, לא מאבדים כושר כל כך מהר, וזה גם לא יפגע בתוצאה הסופית, בהנחה שהולכים על זמן מטרה. מסיבה זו, חשוב להיות במסגרת מקצועית של אימונים (פרטנית או קבוצתית).

  • בסופו של דבר, אם לא תהיו כשירים לעמוד על קו הזינוק, כל חודשי ההכנה לא שווים כלום. לעומת זאת, הצמדות לתוכנית האימונים עד כמה שניתן והקשבה לגוף לאורך כל הדרך, מגדילה את הסיכוי של כל רץ או רצה לעמוד במטרה אותה הציבו לעצמם.בהצלחה לכולם, וזכרו, אם תרוצו, אין זו אגדה!

מני שחק – מאמן ראשי ומנהל מועדון "רצי100מני". בוגר תואר ראשון ושני במכללת וינגייט. מאמן ריצה מוסמך מטעם קמפוס שיאים. מדריך אתלטיקה קלה ומאמן כושר מוסמך מטעם וינגייט. ספורטאי פעיל בעולם הריצות הארוכות והאתלטיקה הקלה. מייסד מועדון ריצה בשוהם, המונה למעלה מ-70 מתאמנים.

 

מרתון לחיים

החיים, כמו ריצת המרתון, רצופי עליות ומורדות, קשיים והתמודדויות, הצלחות וכישלונות.
אז איך הכל התחיל, אתם וודאי שואלים? ביוון כמובן, בשנת 490 לפנה"ס, כך לפחות מספרת האגדה, לפיה פידיפידס,

נשלח לרוץ מהעיר "מרתון" אל "אתונה" במטרה להכריז על ניצחון היוונים על הפרסים בקרב.

המרחק בין הערים היה רב, וליתר דיוק- 42.195 מטרים, ופידיפס נפל ומת מיד לאחר ההכרזה על הידיעה.
מאז ועד היום, ריצת המרתון מסמלת, בהרבה מובנים, את החיים עצמם: מלאי אתגר וקושי, ריגוש, וסיפוק, אלמנטים המהווים חלק בלתי נפרד ממרקם חיינו.
אז איך מתמודדים עם 42.195 ק"מ? פשוט מאוד, מתבוננים על החיים ושואבים מהם השראה למסלול הריצה.

אז במיוחד בשבילכם, ליקטנו מספר טיפים חביבים, שיסייעו לכם לעבור בהצלחה כל אתגר פסיכולוגי, רגשי או פיזי וגם יצליחו להעלות על פניכם חיוך, ברגעים הקשים באמת של המרתון:

 • על טעות בהתחלה, משלמים בסוף
 • זה יכאב, אל תתפלאו, רק תנשמו לתוך זה
 • תכתיבו את הקצב ואל תגררו לקצבים שלא תכננתם מראש, אפילו אם נדמה לכם שזה ממש קטן עליכם!
 • תחשבו חיובי – שירים שאתם אוהבים, אנשים יקרים, מילת קוד מעודדת
 • אל תחכו שזה יגמר, זה יכול להיות מאד מייאש ולהאריך את הדרך
 • כשתרגישו שאתם כבר לא יכולים יותר, תדעו שאתם רק בחצי הדרך. אבל היי, חצי כבר מאחוריכם!
 • אם קשה לכם, סימן שאתם בעליה
 • תתיידדו עם הכאב, אולי הוא יהיה חבר וירפה מעט
 • גם אם זה קשה, ברגעים מסויימים תזכרו שעוד שעה, שעתיים, או יום, תהיו אחרי זה…
 • אם זה נראה בלתי אפשרי, סימן שעוד לא עשיתם את זה…
 • והכי חשוב, כשכואב ממש, סימן שצריך להגביר!

ואם כל זה לא ממש עזר, ואתם עדיין מרגישים שבא לכם לעצור, תזכרו:
"הכאב יעבור אחרי דקה, שעה או יותר, אבל אם תפסיקו באמצע הוא יישאר לתמיד…" (זה לא אני, זה לאנס אמסטרונג אמר).

ועכשיו כשאתם רגע לפני קו הסיום, חשוב לדעת ש"הכאב הוא בלתי נמנע, הסבל הוא בחירה…" (הרוקימורקמי מתוך הספר "על מה אני מדבר כשאני מדבר על ריצה")

כל הכבוד ובהצלחה!
מיכל.

מיכל יערון, פסיכולוגית ספורט, מנכ"ל לעו"ף.

מחלוצות פסיכולוגיית הספורט בישראל, בעלת תואר M.A בפסיכולוגיה קוגניטיבית ומנחת קבוצות.
עובדת שנים עם ספורטאים הישגיים, ליווי מנהלים וצוותי עבודה.